• „Nga nesër“ tavani duhet të jetë i termoizoluar dhe të më strehojë

FAKTORTË E RËNDËSISHËM PËR TERMOIZOLIM TË MIRË TË HAPËSIRËS NËNTRAZË

Korrigjimet gjatë transformimit të hapësirës së papërdorshme të mbirazës në mbitrazën e bukur kërkojnë kohë për planifikim, për zgjedhjen dhe blerjen e materialeve, si dhe kohë për mbarimin e punimeve.

Por, duhet ta pranojmë – ndoshta për shkak të rrethanave objektive të cilat na pengojnë, rritmi i shpejt i jetës ose ndoshta për shkak të tërheqjes ndaj adreanlinës nga ndjekja e afateve të shkurtëra, nuk përjashtohet mundësia që të gjendemi në situatë kur duhet lehtë dhe shpejt të kalojmë nëpër të tre fazat e lartëpërmendura të renovimit të mbitrazës.
Në moment të tillë preferojmë të diskutojmë për më pak imtësira, me të dhëna të qarta që do të na ndihmojnë me vendimin për zgjedhjen e materialit dhe të shfrytëzojmë produkte të cilat maksimalisht do të lehtësojnë punën tonë.

Çka garanton termoizolimi i mirë i hapësirës së mbitrazës:

1. Zgjidhje konstruktive e mbitrazës dhe zgjedhjen e membranave të mbitrazës me të cilat do të sigurohet mbrojtja nga kondenzimi në strukturën e kulmit dhe rrjedhja e nxehtësisë nga hapësira jashtë gjatë dimërit dhe e kundërta – depërtimin e nxehtësis brenda– gjatë verës.

2. Zgjedhja e duhur e materialit termoizolues- përveç me karakteristika të shkëlqyera termoizoluese, ai duhet të lëshoj avullin, të jetë afatgjatë, me izolim akustik dhe të jetë i pa ndezshëm – klasa sipas reagimin ndaj zjarrit А1, që të mbrohet nga zjarri mbitraza juaj.

3. Zgjedhja e duhur e produktit termoizolues.

4. Përcaktimi i trashësisë së shtresës së termoizolimit, e cila do t’i plotëson kërkesat nga Rregullorja nr. 7 për efikasiteti energjetik të ndërtesave – U (përçueshmëria e nxehtësisë) ≤ 0,25 W / m2K për kulmin e pjerrët nën hapësirën e nxehtë të mbitrazë të synuar për banim.

5. Veprimtari të duhura dhe montim preciz.

Nga këto 5 kërkesa bazë, që garantojnë rehati për banim në mbitrazë, ato që formulohen më shkurt- zgjedhja e duhur e produktit termoizolues dhe aktivitetet e montimit, shpeshherë janë më të vështira dhe marrin shumë kohë.
Te “Situatat Alarmuese”, që kërkojnë zgjidhje të menjëhershme – për shfrytëzuesin e fundit dhe vendosja e izolimit në “mënyrë të lehtë” – për montuesit, këtë vit Knauf Insulation ka filluar të ofroj produkt të shkëlqyer multifunksional të leshit mineral të gjeneratës së re apostafat të zhvilluar për përdorim të brendshëm në ndërtesa – MPN Plus 037.

Këto 5 kërkesa bazë, të cilat sigurojnë rehatinë e jetesës në mbitrazë, ato që formulohen më shkurt- zgjedhja e duhur e produktit termoizolues dhe aktivitetet e montimit, shpeshherë janë më të vështira dhe marrin shumë kohë.

Leshi mineral KNAUF INSULATION MPN Plus 037

Leshi mineral MPN Plus 037 ëshë me përdorim multifunksional. Ai, para së gjithash, është i përshtatshme për izolim të strukturës së çative ose kulmeve të pjerrta, tavaneve të lëshuara dhe dyshemeve të tavanit – izolimi i konsturkcionit të dyshemes së fundit mes kateve. Produkti siguron mbrojtje të volitshme termike, akustike dhe antizjarrë.

Përparsitë e leshit minerale KNAUF INSULATION MPN PLUS 037, janë të rëndësishme për shfrytëzuesit:

 • Karakteristika të shkëlqyera termoizoluese – ʎD=0,037 W/mK
 • Mbrojtje kundërzjarrit – klasa sipas reagimit ndaj zjarrit A1, material jo i ndezshëm
 • Niveli i lartë i izolimit akustik
 • Material që nuk është i dëmshëm për shëndetin dhe mjedisin
 • Pllakë elastike dhe e qëndrueshme
 • Çretifikat të artë Eurofins për cilësinë e ajërit në hapësira të mbyllura
 • Bazuar mbi lëndët e para të ripërtrirshme

Përparsitë e rëndësishme të leshit mineral KNAUF INSULATION MPN PLUS 037 për montuesit:

 • E mirë për prekje
 • Liron më pak pluhur
 • Pllakë elastike dhe e qëndrueshme
 • Gjatë përkuljes nuk thyhet
 • Pritet lehtë
 • Mbushja maksimale e pafundësisë
 • Montim i lehtë dhe e i shpejt
 • Më shumë metër kator (m2) në paketim

“Me leshin mineral MPN Plus 037 punohet lehtë dhe mirë.“

„Gjatë montimit nuk pres aq dhe punojë pothuaj pa humbje të materialit. Punë e lehtë, montim i shpejt dhe klientët janë të kënaqur!“

Shndërroni hapësirën e pashfrytëzuar të nënçatisë në hapësirë për qëndrim të rehatshëm ditor!

ose

Shikoni këshillat e tjera për nënçatinë tuaj

IZOLIMI

DRITARET

GJIPS

Shndërroni hapësirën e pashfrytëzuar të nënçatisë në hapësirë për qëndrim të rehatshëm ditor!

ose

© Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Papafingojaime.al 2017-2020. Zhvilluar nga My Marketing