DRITA NATYRORE, ATJE KU MENDONI SE ËSHTË E PAMUNDUR!