• Përmirësoni instalimin

    Kemi bërë që instalimi të jetë më i lehtë. Me kombinimin e elementeve А, В dhe С do të keni rezultatin më të mirë të mundshëm nga jashtë dhe nga brenda.

Produkte për instalim

Për dritaren tuaj minimum duhet të keni mbështjellës (А) që të siguroni përforcim
me rezistencë ndaj kushteve të motit.

Zgjidhni një set për izolim plotësues të jashtëm (В) që të keni izolim më të mirë nga ngrohtësia dhe të ftohtit dhe/ose kornizë për mbështjellës së brendshëm (С) ç[r shtresë të shkëlqyer të brendshme përfundimtare.

Sistemi i mbështjellësve, rezistues ndaj kushteve të motit

Dritarja juaj e re e çatisë VELUX duhet të jetë i instaluar me mbështjellës. Mbështjellësit tonë janë të përpunuar në mënyrë precize, ashtu që saktë përshtaten me madhësinë e caktuar të dritares dhe mundësojnë mbyllje rezistuese ndaj ujit ndërmjet dritares së çatisë VELUX dhe mbështjellësit të çatisë.

Janë të konstruktuar ashtu që në mënyrë të sigurt dhe efikase e përcjellin ujin dhe prodhohen në versione të ndryshme për t’iu përshtatur mbështjellësve konkret të çative.

Izolim dhe mbrojtje plotësuese

Përmirësoni dritaren tuaj të re të çatisë dhe do të keni instalim energjetik efikas dhe të qëndrueshëm. Seti BDX 2000 përmban kornizë izoluese B1 për izolim plotësues ndërmjet kornizës së dritares dhe çatisë dhe setit B3 për hidro-izolim i cili siguron lidhje të sigurt ndërmjet dritares dhe mbështjellësit të çatisë.

Vija e kullimit В2 e përcjell ujin që mund të hyn në shtresat e çatisë larg dritares.

Përpunim i përkryer i brendshëm përfundimtar

Përdorni kornizën tonë të re për shtresë të brendshme për një përpunim optimal të brendshëm përfundimtar. Korniza e çeliktë për instalim С1 formon një strukturë të përkryer për formësimin e shtresave tuaja.

Dizajni, gjithashtu, mundëson plotësimin e materialit izolues. Përmban BBX 0000 pengesë standarde e avullit C2 e cila është 100% rezistuese ndaj avullit dhe që pengon kondensimin.

Nëse dëshironi në nënçatinë tuaj të vendosni dritare të çatisë VELUX

ose

© Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Papafingojaime.al 2015-2024. Zhvilluar nga My Marketing