Si dhe sa mund të ngarkoni murin ndarës – në nënçati dhe në hapësirat tjera

Çdokush që bile një herë ka vendosur mur ndarës nga gjips-kartoni e ka pyetur veten: si të var një barrë?

Për këtë arsye në këtë shkrim merremi me barrat konsole dhe me montimin e tyre të duhur, dhe e gjithë kjo për shkak të zmadhimit të sigurisë dhe komoditetit të jetës në nënçati.

Barrat konsole i ndajmë në tri grupe:

  • Të lehta

  • Mesatarisht të rënda

  • Të rënda