CILËSIA E AJËRIT TË BRENDSHËM DHE GJENERATA PAS DYERËVE TË MBYLLURA