• 7 hape të rëndësishme gjatë zvëndimit të dritaret e çatisë

Keni dritare të vjetra që e marrin fundit?

Ndoshta tani është momenti i vërtetë për t’i ndryshoni …

Kjo është procedura që duhet t’ia keni parasysh për sigurim dhe komfort si edhe jetë të ndritshëm ndër pullazin juaj.

1. Çmontimi i dritarës së vjetër.

Para fillimit të çmontimit duhet të merrni disa masa të caktuara të sigurisë. Ndërrimi i dritarëve , shpesh herë janë në gjendja e keqe dhe disa pjesa e dritarët ka mundësi për të thyer ( xhami, predhen e qepur, bravë … )

2. Përgatitja e ndërtimit të çatisë për dritarin e re.

Arsyeja më e shpeshtë për ndërrimin e dritareve është rrjedhja e ujit nëpër dritarit. Një pjesë e ujit që rrjedh, përfundon në ndërtimin e çatisë. Gjatë çmontimit të dritarës së vjetër duhet të kontrollohet gjendjen e strukturës së çatisë dhe si ka nevojë të ndryshohen pjesët e kalbura drurore të konstrukcionit pullaz ( trarë mbajtës, binare etj. )

3. Futja e dritares së çatisë

Instalimi i dritares së çatisë bëhet zakonisht me udhëzim i instalimit dhe specifikimi i dritares.

4. Prerja e mbulesës së çatisë

Një rol i madh dhe i rëndësishëm gjatë futja e dritares së çatisë ka vendosjën e drejtë të mbulesës së çatisë. Vetëm vendosja e drejtë të mbulesës së çatisë rreth dritarit siguron papërshkueshmëri ujor.

5. Përpunimi i fashës së brendshëm rreth dritarit të kulmit

Të rregullat bazë janë që sipërfaqja e lartë të fashës të jetë horizontale dhe fashën e poshtëm të jetë vertikale.

6. Instalimi i roletëve

Kjo është hapi i fundit gjatë instalimit të dritarëve. Roletët instalohen pas kryerjes e të gjitha operacione për të ndalohet ndyrjen e tyre. Shikoni video-undëzimin për vendosja e roletëve të brendshme për vetëm 15 minuta.

7. Servisim i rregult të dritarët.

Për jetëgjatësisë e dritarët një rol i madh ka servisimi dhe mirëmbajtja e rregullt të dritarëve. Lexoni më shumë për përmbajtja e rregullt të dritaret tuaja të çatisë.

Shndërroni hapësirën e pashfrytëzuar të nënçatisë në hapësirë për qëndrim të rehatshëm ditor!

ose

Shikoni këshillat e tjera për nënçatinë tuaj

IZOLIMI

DRITARET

GJIPS

Shndërroni hapësirën e pashfrytëzuar të nënçatisë në hapësirë për qëndrim të rehatshëm ditor!

ose

© Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Papafingojaime.al 2015-2021. Zhvilluar nga My Marketing