5 elemente të cilëve duht t’ju kushtojmë vëmendje kur e rregullojmë një hapësirë të vogël