Udhëzim për vendosjen e mbështjellësit të çatisë sipas hapave

Procesi i vendosjes së mbështjellësit Homeseal LDS 0.02 – të depërtueshëm për avullin dhe rezistues ndaj ujit

1. Kapakë montues

2. Prerje e tepricës së kapakut

3. Montimi i kapakëve nga ana tjetër e çatisë

4. Kapaku i montuar

5. Zgjatja e mbështjellësit të çatisë, Homeseal LDS 0.02

6. Ngjitja e mbështjellësit të çatisë (Homeseal LDS 0.02) për kapakun, me shirit ngjitës universal Homeseal LDS Solifit

7. Ngjitja e mbështjellësit me konstruksionin me kapëse ose bulona me kokë të rrafshët

8. Shtrirje të lehtë të mbështjellësit dhe ngjitje me konstruksionin me kapëse ose bulon me kokë të rrafshët

9. Përsëritje e tërë procedurës në anën tjetër të çatisë

10. Rondelimi (mbyllja) e kundër qeprave me ndihmën e shiritit për rondelim

11. Shirit për rondelim i ngjitur

12. Kundër qepra në shirit për rondelim

13. Përforcimi i kundër qeprës me bulona përmes shiritit për rondelim

14. Përforcimi i mbështjellësit me qepër (cepi i lirë i çatisë)

15. Përforcimi i mbështjellësit me qepër (fundi i çatisë në kontakt me murin / objektin fqinj)

Detaje – zgjidhje, kapaku dhe shkëmbi

Mbështjellësi i çatisë – cepi i çatisë / kapaku

Shikoni këshillat e tjera për nënçatinë tuaj