Si të vendoset mbështjellësi i metalik përreth oxhakut dhe hapjes për ventilim

Oxhaku

1. Prerje e hapjes në formë të shkronjës “X” në vendin e kalimit.

2. Pjesë e tepërt trekëndore e membranës përreth oxhakut.

3. Prerja e pjesës së tepërt trekëndore nga membrana.

4. Ngjitja e mbështjellësit metalik (Homeseal LDS 0.02) në pjesën e poshtme të oxhakut me shirit ngjitës universal, Homeseal LDS Solifit

5. Prerje diagonale e shiritit ngjitës në pjesën e poshtme të oxhakut.

6. Ngjitja e pjesës anësore të mbështjellësit me oxhakun.

7. Prerje diagonale e shiritit ngjitës në anët e oxhakut.

8. Ngjitja e pjesës së sipërme të oxhakut.

9. Montimi i kapakut të pjerrët që të mos pikon mbi oxhak.

10. Prerja e membranës dhe përfundimi i qeprës.

11. Montimi i kapakut që të mos pikon.

12. Ngjitja e membranës me kapakut me ndihmë të shiritit ngjitës universal Homeseal LDS Solifit

13. Mbështjellës metalik për çati (Homeseal LDS 0.02) – depërtimi i oxhakut.

Hapja e ventilimit

1. Depërtim rrethor – shënimi i vendit të depërtimit.

2. Prerja e membranës në formë të yllit.

3. Vendosja e depërtimit (tubave) në anën e sipërme.

4. Vendosja e depërtimit – nga ana e poshtme do të sigurohet me ndihmën e shiritit ngjitës Homeseal LDS Solifit

5. Ngjitja e depërtimit me shirit ngjitës Homeseal LDS Solifit.

6. Ngjitja e depërtimit me shirit ngjitës Homeseal LDS Solifit, duke filluar nga ana e poshtme dhe përfundon në anën e sipërme.

7. Montimi i tjegullës për ventilim nën kapak.

8. Depërtim rrethor (i vogël ose i madh) – i siguruar (i ngjitur) me shirit ngjitës universal Homeseal LDS Solifit.

Shikoni këshillat e tjera për nënçatinë tuaj