• Pambuku mineral i gurit nga Knauf Insulation

Izolimi i fasadës me pambuk mineral i gurit NGA KNAUF INSULATION

Humbjet e nxehtësis në muret e jashtëm të ndërtesës arrijnë deri 40 % nga humbjet e përgjithshme të një ndërtse të pa izoluar. Për shkak të kësaj vendosja e izolimit termik në muret e jashtëme të ndërtesës është hapi i parë për përmirësimin të efikasitetit të saj energjetik.

Pyetje me zgjedhjen e izolimit është shumë me rëndësi, jo vetëm se bëhet investim serioz dhe afatgjatë. Arsye më themelore është se pas mbarimit të punëve ndërtimore njeriu kalon një pjesë të rëndësishme të jetës së tij në këtë ndërtesë.A është me rëndësi si dhe cilët materiale e kemi izoluar fasadën e ndërtesës? Po, shumë. Materiale natayroe izoluese krijojnë mikroklimë dhe rehati, duke ju lejuar mureve të që të marrin frymë. Statistik tregon se te hapësirat e izolimuara me materiale natyrore aftësia për punë është më e lartë, kurse morbiditeti reduktohet –kjo është për shkak të kondicionit të lartë dhe rezistencës së lartë të sistemit imunitar të organizmit në mjedisin natyror dhe të dhëndetshëm të tëjetuarit.

Pambuku mineral i gurit të Knauf Insulation është shembull për një material të tillë termoizolues. Kjo prodhohet nga gurët me prejardhje vullkanike – dolomit dhe diabaz. Prejardhje e matrialeve dhe kontrolla e vazhdueshme dhe përpiktë gjatë prodhimit ofrojnë cilësi të shkëlqyer, kohëzgjatje dhe ruatje të cilësive në kohën e sistemit të fasadës kontaktuese. Përmirësimi gjatë viteve të izolimit (λ = 0,034 W / mK) dhe karakteristikat mekanike të pambukutë të gurit të Knauf Insulation janë parësore sipas cilësis mes produkteve për izolime të fasadës.

FASADA KONTAKTUESE –PLLAKAT E PAMBUKUT MINERAL

 1. Mur i jashtëm;
 2. Stuko për pambukun mineral të gurit;
 3. Pambuku mineral FKD-S Thermal / FKD-N Thermal;
 4. Pako me gozhdë të çeliktë, KI LFM / KI LMX;
 5. Kit за për pambukun mineral të gurit (I слој);
 6. Qelq Knauf Insulation –rrjetë tekstili;
 7. Kit за për pambukun mineral të gurit (II shtresa);
 8. Fino për llaç
 9. Laç;
 10. Elemente përbërëse për kontakt fasad, profil Knauf Insulation.

KONTAKT FASAD – LAMELA TË PAMBUKUT MINERAL

 1. Mur i jashtëm;
 2. Stuko për pambukun mineral të gurit;
 3. Pambku i gurit FKL Thermal;
 4. Kit за pambuk mineral të gurit (I shtresë);
 5. Qelq-rrjetë tekstili Knauf Insulation ;
 6. Kit за për pambukun minral të gurit (II shtresë);
 7. Fino për llaç
 8. Laç;
 9. Elemente plotësuese për fasad kontaktuese, profili Knauf Insulation.

PËRBËRËSIT PLOTËSUESE të pambukut mineral të gruit

Përveç qëllimt kryesor –që të arrihet rehati termale, pambuku i gurit i Knauf Insulation posedon edhe cilësi tjera të pa diskutueshëm, sidomos të rëndësishme për sigurinë e ndërtesës dhe rehatinë në hapësira: brojtje nga zjarri, rehatia akustike,përshkueshmëria e avullit, rezistenca e dimensioneve (kohëzgjatja),e rrit vlerën e ndërtesës (gjegjësis nëse shitet kthehet investim):

 • Mbrojtje nga zjarri – 50% e rasteve të vdekjes në rast të zjarrit rezultojnë nga thithja e tymit dhe gazrave helmues, të ndarë nga djegja, 90% të kohës së tyre, njerëzit e kalojnë në ndërtesë, 90% e zjarreve shpërthejnë në ndërtesë, 3 mjaftojnë që zjarri të përhapet në tërë ndërtesën, sepse sot ndërtesat përmbajnë më shumë materiale të djegëshme se sa kurrë më parë. Këto të dhëna nga Fire Safe Europe janë edhe një dëshmi se një nga pyetjet më thelbësore që kanë të bëjnë me sigurinë dhe mbrojtjen e jetës së njeriut gjatë qëndrimit në ndërtsë është mbrojtja prej zjarrit. Pambuku i gurit është materail me klasë të laretë të reagimit ndaj zjarrit – А1. Ajo qëndron mbi 1000 °C, para se të fillon të shkrihet. Madje edhe kur vendosen materiale tjera për izolim, pambuku i gurit përdoret si pengesë për përhapjen e zjarrit efentual në ndërtesë.Te përgjegjësit për vendosje sipas ligjit shirita të izolimit termike të klasë së reagimit ndaj zjarrit А1 ose А2 (Urdhër № Iз-1971 nga 29.10.2009 v .për rregullat dhe normat ndërtimore-teknike për sigurimin e mosrezikshmërisë gjatë zjarrit).
 • Rehatia teknike – aftësia e shkëlqyer izoluese termike e materialit mundëson që të kemi rehati termike në shtëpi edhe në dimër), dhe tërë verën (pengon depërtimin e nxehtësis në shtëpi). Gjeneratat e reja të pambukur mineral me koeficient të përmirësuar të përshkueshmëris termike λ (nga 0, 034 W / mK) ofrojnë mbrojtje të shkëlqyer termike dhe janë të përshtatshme për të gjitha llojet e mureve (me tulla, beton,me grila,…).
 • Rehatia akustike – mbrojtja nga zhurma e pa rehatshme që vijn nga jashtë, madje edhe kur e e dëgjojmë në dhomë. Përveç asaj që na e prish rehatinë dhe prodhueshmërinë, zhurma mund të ketë edhe ndikime negative mbi shëndetin tonë. Decibilët e rritur nuk e dëmtojnë vetëm aftësinë e dëgjimit, por negativbisht ndikojnë mbi tërë organizmin e njeirut: rezultojnë në rritjen e tensionit, i rrisin tensionet dhe irritimin,shkaktojnë lodhje kronike. Me izolimin termik me pambuk guri, problemi i tillë nuk ekziston –qindra mijëra qime, prej të cilave edhe përbëhet, e absorbojnë plotësisht zhurmën, si atë nga mjedisi ku jetojmë, poashtu edhe nga shtëpia ku banojmë, gjegjësisht përveç izolimit termik, ofrohet ose sigurohet edhe izolimi termik me të njejtin investim.
 • Lëshimi i avullit ose i ashtuquajturi Muri që frymon – si dhe, dallimi dëmethënës në karateristikat e pambukut mineral të gurit ndaj materialeve tjera termo-izoluese është përshkueshmëria e avullit- nëpërmjet mureve ofrohet difuzioni i avullit të ujit, ose ashtu siç edhe thuhet- muret “marrin frymë” dhe kjo e pengon krijimin e kondenzimi.Kjo karateristikë përcaktohet nga koeficienti rezistencës së difuzionit të avullit të ujit (μ).Vlera më e ulët nënkupton përshkueshmëri më të madhe të avullit të ujit. Indikator i mirë është vlera e këtij koeficienti të ajërit – μ në ajër = 1, për pambukun e synuar μ = 1.2, gjegjësisht pothuaj afër asaj të ajërit,për dallim nga materialet tjera termoizoluese të fasadave te të cilat ky koeficient tejkalon 200.Nga ky krahësim, është e qartë se difuzioni i avullit të ujit nëpër mure, të izoluara me pambuk guri, mund të bëhet pa pengesë, për shkak të së cilës edhe cilësia e ajërit në brendësin e hapësirave definitivisht është më e mirë në krahësim me sistemet të cilat janë ndërtuar me materiale jo përshkuese të avullit. Kjo është shumë me rëndësi sidomos kur bëhet fjalë për sanimin e objekteve ekzistuese, ku është i nevojshëm zhvillimi i këtij procesi dhe dhe vendosja e materialit termoizolues në sistemin e kontakt fasadës.
 • Rezistimi i dimensioneve dhe përbërësit –pllakat nga pambuku mineral i gurit nuk përmbajnë asnjë sasi të gazit të prodhueshëm, me të cilin mund të shkaktohet humbja e sasis dhe ndryshimi i sasirave gjatë përdorimit disa vjeçar të fasadës. Struktura e fituar gjatë nxehjes së gurit vullkanik praktikisht është e përjetshme, por kjo i bën të përjetshme edhe përbërësit e izolimit të fasadës me pambuk të gurit.

Por, përparsia më e madhe e pambukut të gurit të Knauf Insulation në raport me të gjithë materialet tjera izoluese nuk është asnjëra nga cilësitë e lartëpërmendura. Ajo që e bën pambukun e gurit unike dhe produkt më të kërkuar izolues është fakti që ajo i posedon të gjitha këto cilësi në një, gjegjësisht me vendosjen e njëhershme të izolimit me pambuk të gurit i fitojmë të gjithë përbërësit në një, deri sa të ekzistoj ndërtesa dhe deri sa ne të jetojmë aty.

Shikoni këshillat e tjera për nënçatinë tuaj

IZOLIMI

DRITARET

GJIPS

Shndërroni hapësirën e pashfrytëzuar të nënçatisë në hapësirë për qëndrim të rehatshëm ditor!

ose

© Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Papafingojaime.al 2017-2020. Zhvilluar nga My Marketing