Vendosja e binarëve kënddrejtë – udhëzim në fotografitë

  • Përdorim i lehtë dhe i shpejtë e cila i zvogëlon harxhimet për kryerje
  • Rezistues ndaj të shtënave
  • Shtresa e letrës siguron kënde të lëmuara dhe të përsosura, si dhe mbulim ideal me ngjyrë
  • Lloje të ndryshme të binarëve të cilat i përmbushin kriteret më të larta estetike
  • Përpunim përfundimtar i lehtë

Material i nevojshëm

1. Hinkë – enë për materialin me thellësi përkatëse

2. Rul – mjet për fiksimin e qosheve të binarëve

3. Kruese – për aplikimin dhe heqjen e materialeve të tepërta

4. Binarë kënddrejtë – për qoshet e jashtme dhe të brendshme
5. Knauf Superfinish – material i brumtë për rafinim, mbushje të fugave dhe njomje e binarëve punues

1. Përgatitje

Në varësi nga lloji i binarëve, vendoseni lugën dhe krehësin e duhur

Fiksojeni hinkën në shportën me materialin

Me mikser të dorës përzieni Knauf Superfinish

Hidheni materialin në hinkë

2. Vendosja e binarëve

Vendosni binarin përkatës në brazdën e hinkës

Tërhiqeni lehtë binarin përgjatë hinkës, ashtu që materiali të aplikohet në brazdë

Vendosni binarë në qoshin e jashtëm ose të brendshëm të murit

Me rulin ngadalë kaloni gjatë binarit duke e shtypur dhe duke formuar qosh ideal

Materialin e tepërt largojeni me ndihmën e krueses

3. Përpunimi përfundimtar

Pas tharjes (12h-24h), vendosni shtresë të Knauf Superfinish dhe rrafshojeni qoshin me ndihmën e kryeses ose përdafit

Për përpunim ideal të sipërfaqes nga dy shtresa në Knauf Superfinish – rekomandohet një shtresë e hollë

Sipërfaqet e përgatitura në këtë mënyrë, duke përfshirë edhe qoshet, është e mundshme që të ngjyrosen me ngjyra nga të gjitha deri të gjitha klasat e kualitetit.

Shikoni këshillat e tjera për nënçatinë tuaj