Nga çfarë përbëhet sistemi LDS?

Sipas rregullave të fundit, trashësia e përgjithshme e izolimit termik duhet të jetë

22 – 25cm!

Shikoni 6 rastet më të zakonshme në lidhej me izolimin e çatisë së pjerrët

1. Çatia e ajrosur – me distancë ndërmjet pllakave të vendosura

1
2
3
4
1

Mbështjellës i depërtueshëm për avullin- rezistues ndaj ujit, Homeseal LDS 0.02 (Homeseal LDS 0.04) + shiriti ngjitës, Homeseal LDS Solifit

2

Lesh-guri, NaturBoard FIT PLUS

3

Lesh-xhami, Unifit 035 ose Ekoroll

4

Pengesa aktive e avullit,
Homeseal LDS 5 +
Shirit ngjitës,
Homeseal LDS Solifit

2. Çatia e ajrosur – pa pllaka të vendosura

1
2
3
4
1

Mbështjellës i depërtueshëm për avullin – rezistuese ndaj ujit, Homeseal LDS 0.02 (Homeseal LDS 0.04) + shirit ngjitës, Homeseal LDS Solifit

2

Lesh-guri, NaturBoard FIT PLUS

3

Lesh-xhami, Unifit 035 ose Ekoroll

4

Pengesa aktive e avullit,
Homeseal LDS 5 +
Shirit ngjitës,
Homeseal LDS Solifit

3. I pa ajrosur – pengesë e avullit nga ana e sipërme

1
2
3
4
1

Shtresë e depërtueshme për avullin (p.sh., letër nga katrani)

2

Lesh-guri, NaturBoard FIT PLUS

3

Lesh-xhami, Unifit 035 ose Ekoroll

4

Pengesë e avullit,
Homeseal LDS 200 (Homeseal LDS 35) +
Shirit ngjitës,
Homeseal LDS Solifit

4. I pa ajrosur – i ajrosur (me ndihmën e qeprave)

1
2
3
4
1

Mbështjellës i depërtueshëm për avullin – rezistues ndaj ujit, Homeseal LDS 0.02 (Homeseal LDS 0.04) + shirit ngjitës, Homeseal LDS Solifit

2

Lesh-guri, NaturBoard FIT PLUS

3

Lesh-xhami, Unifit 035 ose Ekoroll

4

Pengesë aktive e avullit,
Homeseal LDS 5 +
Pengesë aktive e avullit,,
Homeseal LDS Solifit

5. Përmes brirëve

1
2
3
4
1

Mbështjellës i depërtueshëm për avullin – rezistues ndaj ujit, Homeseal LDS 0.02 (Homeseal LDS 0.04) + shirit ngjitës, Homeseal LDS Solifit

2

Lesh-guri, (na kontaktoni për llojin)

3

Lesh-xhami, Unifit 035 ose Ekoroll

4

Pengesë aktive e avullit,
Homeseal LDS 5 +
Shirit ngjitës,
Homeseal LDS Solifit

6. Mbi plloçën e betontë

1
2
3
4
1

Mbështjellës i depërtueshëm për avullin – rezistues ndaj ujit, Homeseal LDS 0.02 (Homeseal LDS 0.04) + shirit ngjitës, Homeseal LDS Solifit

2

Lesh-guri, (na kontaktoni për llojin)

3

Lesh-xhami, Unifit 035 ose Ekoroll

4

Pengesë aktive e avullit,
Homeseal LDS 5 +
Shirit ngjitës,
Homeseal LDS Solifit

Nëse dëshironi që nënçatia juaj të ketë sistem LDS

ose

© Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Papafingojaime.al 2015-2024. Zhvilluar nga My Marketing