LAGËSHTIJA DHE NDRIÇIMI NË DHOMËN E DITËS, DHOMËN E FËMIJËVE DHE DHOMËN E GJUMIT