[BËJE VETË] – instalimi i hapjeve reviduese në 8 hapa