• Ndërtimi - a është e mundur të jetohet në shtëpi gjatë ndërtimit të çatisë?

Zgjerimi i hapësirës suaj të jetesës dhe rinovimi i çatisë mund të jetë një mënyrë fantastike për t’i shtuar vlerën shtëpisë tuaj dhe për të krijuar më shumë hapësirë ​​për familjen tuaj. Megjithatë, të jetosh në shtëpinë tënde gjatë procesit të ndërtimit mund të jetë e frikshme. Në këtë blog ne do të shqyrtojmë opsionet për të jetuar në shtëpinë tuaj gjatë ndërtimit të paçatisë dhe nëse është një opsion që duhet ta pranoni, për ju dhe familjen tuaj.

Planifikimi dhe përgatitja

Para se të filloni të rinovoni çatinë përderisa jetoni në shtëpinë tuaj, është e nevojshme të jeni të kujdesshëm. Këtu janë disa hapa kyçe për t’u marrë parasysh:

Kontratat e përkohshme të qirasë: Në varësi të qëllimit të projektit, mund të jetë një ide e mirë të bëni kontratë të përkohshme me qira. Edhe pse është e mundur të qëndroni në shtëpinë tuaj, kini parasysh nëse është e sigurt dhe e rehatshme për familjen tuaj. Komunikim i qartë:

Komunikimi efektiv me ekipin tuaj të ndërtimit është kyç. Diskutoni pritshmëritë tuaja dhe çdo shqetësim specifik që mund të keni gjatë projektit.

Masa paraprake të sigurisë: Sigurohuni që të diskutoni masat paraprake të sigurisë me kontraktorin tuaj. Do të krijohet pluhur dhe mbeturina, prandaj mbroni hapësirën tuaj të jetesës prej tyre duke mbyllur dhomat, duke përdorur fletë plastike dhe duke siguruar ajrosje adekuate.

Duhet të mendoni edhe për sasinë e punës që do ta ndërmerrni. Disa procese rinovimi mund të zgjasin më shumë sesa që prisni, dhe disa mund të jenë dukshëm më të shpejta – për shembull, zëvendësimi i dritareve tuaja të çatisë mund të bëhet nga një profesionist edhe atë brenda një dite.

Sfida që duhet të merren parasysh

Edhepse të jetoni në shtëpinë tuaj gjatë një rinovimi të çatisë është e mundur, ajo vjen me sfida.

Ja disa shembuj:

Zhurma: Ndërtimi mund të jetë i zhurmshëm dhe rutina juaj e përditshme mund të prishet. Jini të përgatitur për disa shqetësime. Pluhuri dhe mbeturinat: Rinovimet e çatisë krijojnë pluhur dhe mbeturina. Duhet të ndermirren masa adekuate për të parandaluar kontaminimin e hapësirës suaj të jetesës.

Qasje e kufizuar: Në varësi të madhësisë së projektit, qasja në zona të caktuara të shtëpisë tuaj mund të kufizohet. Planifikoni në përputhje me rrethanat për të minimizuar shqetësimin.

Përfitimet e të jetuarit në një hapësirë ​​që po rinovohet

Edhe pse mund të duket e çuditshme, ka përparësi për të jetuar në shtëpinë tuaj gjatë rinovimit të çatisë:

Kursimet:

Kontratat e përkohshme të qirasë mund të jenë të shtrenjta. Të jetuarit në shtëpinë tuaj mund t’ju kursejë para që mund t’i buxhetoni për rinovime.

Monitorimi: Pjesëmarrja ju mundëson të monitoroni ecurinë dhe cilësinë e punës, duke u siguruar që ajo të përmbushë pritshmëritë tuaja.

Komoditeti: Të jetosh në shtëpi mund të jetë më e përshtatshme për familjen tuaj, në varësi të madhësisë së shtëpisë dhe biznesit tuaj. Jetesa në shtëpinë tuaj gjatë rinovimeve është e mundur me planifikim dhe komunikim të kujdesshëm. Edhepse do të ketë disa sfida, përfitimet, duke përfshirë kursimet e kostove dhe komoditetin, mund ta bëjnë këtë një opsion të zbatueshëm.

Me ekipin e duhur dhe një plan të zbatuar mirë, ju mund të krijoni me sukses një hapësirë ​​jetese të bukur, funksionale, ku shqetësimet nga renovimet bëhen një kujtim i largët.

Shndërroni hapësirën e pashfrytëzuar të nënçatisë në hapësirë për qëndrim të rehatshëm ditor!

ose

© Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Papafingojaime.al 2015-2024. Zhvilluar nga My Marketing