Përse është me rëndësi të izolohet dyshemeja e nënçatisë suaj?