4 përse dhe 4 prandaj, arsye për të pasur bimë në hapësira